Porucha ADBLUE Mercedes Sprinter

porucha-adblue-sprinter

Závada na adblue, porucha NOX a časté chyby P13DF, P203B, P20FA, P208A, P1C6B, P2BA, P1C6, P229F, P20B9, P202A – problémy scr systému, ktoré dokážu veľmi potrápiť…

Chyba Adblue – núdzový režim – Mercedes Sprinter >

Vozidlá Mercedes Sprinter s euro normou 6 vo všetkých dieselových motorizáciách sú veľmi využívané nielen u špedičných firiem. Chyba systému ADBLUE a jeho časti v podobe vstrekovača adblue – močoviny, veľmi časté chyby nox senzora a nefunkčnosť samotnej riadiacej jednotky ADBLUE.

Najčastejšie chybové kódy ADBLUE P13DF, P203B, P20FA, P208A, P1C6B, P2BA, P1C6, P229F, P20B9, P202A Mercedes Sprinter

Pre zákazníkov je dôležité spoľahnúť sa na bezproblémovú prevádzku. Moderné vozidlá MB Sprinter, ale v prípade poruchy Adblue majú núdzový – náhradný režim s obmedzením max. rýchlosti na 20km/h, a po určitom nájazde kilometrov (cca 900km) obmedzenie štartu – teda vozidlo už nenaštartuje. Oprava systému SCR – adblue sú veľmi nákladné, nielen finančne, ale aj časovo.

V prípade, že je vozidlo už nepojazdné, alebo má obmedzenie výkonu, náš technik sa vyberie za Vami a vykoná odstránenie adblue priamo u Vás

Quantum Tuning ponúka výhradne a iba na športové účely možnosť kompletného vypnutia systému ADBLUE – SCR vrátane všetkých komponentov. Nie je teda nutné systém opravovať. Vozidlo je spravidla vybavené riadiacou jednotkou Bosch EDC17, Delphi CRD3 alebo u najnovších vozidiel Mercedes r.j. Bosch MD1CP001/6. Vyčítanie aj zápis ECU je možný cez diagnostickú zásuvku alebo pomocou BENCH technológie, bez nutnosti otvárania r.j. motora.

Časté poruchy so systémom SCR – ADBLUE:

 • P13DF – The Adblue system has a malfunction
 • P203B – The AdBlue fill level sensor has a malfunction
 • P20FA – The output for the Adblue extraction has an electrical fault
 • P208A – The output for the AdBlue deliverz pump has an electrical fault
 • P1C6B – AdBlue system Warning stage 2
 • P2BA7 – Adblue system warning
 • P229F – The Emission limit for NOx concentration has been exceeded
 • P13F600 AdBlue(R) systemWarning:The engine cannot be started because of SCR faults
 • P1C7E00 – AdBlue(R) systemWarning stage3:The remaining driving distance and the vehicle speed are limited due to a malfunction SCR system.
 • P20B9 – The output for the heating element of AdBlue pressure line has an fault
 • P202A – Heating of AdBlue tank module has an fault

 

V prípade deaktivácie systému AdBlue sa stáva vozidlo nespôsobilé pre prevádzku na pozemných komunikáciách v celej Európe, Severnej Amerike a krajinách, kde je funkčnosť systémov AdBlue vyžadovaná. Táto služba je ponúkaná iba a výhradne na športové účely alebo na použitie v krajinách, ktoré nevyžadujú funkčný systém AdBlue.

02-adblue-system-zavada-sprinter
02-adblue-system-zavada-sprinter
03-chyba-podavac-adblue-sprinter
03-chyba-podavac-adblue-sprinter
04-porucha-adblue-scr-mercedes-sprinter-diagnostika
04-porucha-adblue-scr-mercedes-sprinter-diagnostika
oprava-adblue-chyba-sprinter-diagnostika
oprava-adblue-chyba-sprinter-diagnostika
porucha-adblue-sprinter-scr-malfunction
porucha-adblue-sprinter-scr-malfunction
05-odstraneni-adblue-scr-sprinter
05-odstraneni-adblue-scr-sprinter